Trafikregler i samband med Ungdomscykelvasan

Observera att det inte är tillåtet att stanna eller parkera någonstans där tävlingsbanan sammanfaller med trafikerad väg. Det finns gott om infarter och parkeringsfickor längs banan. Vägtrafikförordningen gäller längs hela banan vilket betyder att svenska trafikregler gäller till fullo.

Visa hänsyn och följ vakters och funktionärers anvisningar.

Information för sommaren 2023 kommer att publiceras i juni 2023.


Trafikkarta översikt (PDF 2 sidor)

Vägavstängningar Mora
  • Vasagatan (Zornmuseet–Nordea) – Fordonstrafik förbjuden 11/8 kl. 18.00–14/8 kl. 24.00
  • Hamngatan (Moragatan–Vasagatan) – Fordonstrafik förbjuden 11/8 kl. 18.00–14/8 kl. 24.00
  • Vasagatan (Hamngatan–klockstapeln) – Fordonstrafik förbjuden 9/8 kl. 18.00–22/8 kl. 24.00
  • Badstugatan och Kaplansgatan (stängd för genomfart vid Vasagatan) – Fordonstrafik förbjuden 9/8 kl. 18.00–14/8 kl. 24.00
  • Vasagatan och Björnramsgatan – Fordonstrafik förbjuden 8/8 kl. 08.00–22/8 kl. 18.00
  • Prostgatan och Fredsgatan – Fordonstrafik förbjuden 11/8 kl. 08.00–14/8 kl. 24.00

Vägavstängningar Mora (pdf)

Tänk på att vara utvilad innan du sätter dig vid ratten. Kör försiktigt!

Vasaloppet, Polisen, Trafikverket och Trafiknämnden i Mora