Trafikregler i samband med Ungdomscykelvasan

Observera att det inte är tillåtet att stanna eller parkera någonstans där tävlingsbanan sammanfaller med trafikerad väg. Det finns gott om infarter och parkeringsfickor längs banan. Vägtrafikförordningen gäller längs hela banan vilket betyder att svenska trafikregler gäller till fullo.

Visa hänsyn och följ vakters och funktionärers anvisningar.

Trafikkartor översikt


Trafikkarta översikt (pdf 2 sidor)

Vägavstängningar Mora


Vägavstängningar Mora (pdf)

 • Vasagatan (Millåkersgatan–Hamngatan)
  Fordonstrafik förbjuden
  – 10/8 kl. 18.00–12/8 kl. 24.00
  – 17/8 kl. 18.00–19/8 kl. 24.00
 • Hamngatan (Moragatan–Vasagatan)
  Fordonstrafik förbjuden
  – 10/8 kl. 18.00–12/8 kl. 24.00
  – 17/8 kl. 18.00–19/8 kl. 24.00
 • Vasagatan (Hamngatan–klockstapeln)
  Fordonstrafik förbjuden
  – 8/8 kl. 18.00–21/8 kl. 24.00
 • Badstugatan och Kaplansgatan
  (stängd för genomfart vid Vasagatan)
  Fordonstrafik förbjuden
  – 8/8 kl. 18.00–21/8 kl. 24.00
 • Vasagatan och Björnramsgatan
  Fordonstrafik förbjuden
  – 7/8 kl. 08.00–21/8 kl. 18.00
 • Prostgatan och Fredsgatan

  Fordonstrafik förbjuden
  – 10/8 kl. 08.00–12/8 kl. 24.00

 

Tänk på att vara utvilad innan du sätter dig vid ratten. Kör försiktigt!

Vasaloppet, Polisen, Trafikverket och Teknik- och servicenämnden i Mora kommun