Funkisvasan är ett löplopp som vänder sig till personer med någon form av funktionsnedsättning.

Regler

Funkisvasan är ett motionslopp vilket innebär att ingen segrare koras.

Minimiålder

Alla får delta. Funkisvasan har ingen åldersgräns.

Maxtid

Målet stänger cirka klockan 16.00.

Medlemskap i förening

Om du är medlem i en förening kan du representera den, annars representerar du orten du bor på.

Inför loppet

Startlista

I startlistan hittar du alla som är anmälda till våra lopp.

Startlista

Hämta ut nummerlapp och chip

Alla deltagare ska bära nummerlapp och chip, även du som deltar utan tidtagning.

Nummerlappar och chip för Funkisvasan kan hämtas på tävlingsexpeditionen i Mora från klockan 10 fredagen den 16 augusti 2024 och fram till start.

Fäst chipet på lämplig plats från midjan och neråt, så långt ner som möjligt.

För att hitta till tävlingsexpeditionen, se sidan Öppettider.

Öppettider >

Ombytes- och överdragskläder

Ta med din väska eller ryggsäck med ombyteskläder till starten. Där kan du lägga det på en uppmärkt plats, så du kan hämta det efter genomfört lopp.

Starten

Start och målgång sker i Vasaloppsmålet i Mora. Första start sker klockan 14.00.

Så här går starten till

Startfållorna öppnar klockan 13.30.

Du kan välja mellan tre olika startgrupper:

Startgrupp 1 – motordrivet utan tidtagning
Start klockan 14.00.
Utan tidtagning. Rulla med hjälp av motordrivet fordon för personer med funktionsnedsättning.

Startgrupp 2 – rulla eller gå med tidtagning
Start klockan 14.05.
Med tidtagning. Gå, löp, rulla med rullstol utan fysisk hjälp från assistent.

Startgrupp 3 – rulla eller gå utan tidtagning
Start klockan 14.10.
Utan tidtagning. Gå, löp, rulla med rullstol eller eldriven rullstol. Fysisk hjälp från assistent är tillåten.

Under loppet

Banan är 4 kilometer och märkt med snitslar. Den går runt Moraparkens campingområde, och följer delvis Vasaloppsspåret.

Detaljerad loppkarta (pdf)
Innehållsförteckning livsmedel (pdf)

För att alla ska kunna delta i sin egen fart vill vi att du visar hänsyn och lämnar den vänstra delen av banan fri för snabbare deltagare.

Vasaloppsarenan är ett naturreservat och här gäller allemansrätten. Det är förbjudet att slänga skräp i arenan. Den som ertappas blir bestraffad med tidstillägg. Släng ditt skräp vid kontrollerna, eller ta det med dig i mål. Var rädd om vår arena och naturen!

Service

Toaletter och sjukvård finns vid starten och i målområdet.
Vätska finns på en kontroll under loppet, och vid målet efter loppet.

Om du tvingas bryta

Om du bryter loppet måste du uppsöka en funktionär, som tar hand om ditt chip och rapporterar brytningen till målet. Sjukvårdspersonal finns i start- och målområdet.

Målet stänger

Målet stänger cirka klockan 16.00.

Efter mål

När du gått i mål bjuds du dryck i målområdet.

Bild på medaljen för Funkisvasan hängande i ett vävt rödvitt bandMedalj och diplom

Alla deltagare får medalj direkt efter målgång, och ett diplom som hämtas vid Mora-Nisses Hus i målområdet. Om du vill kan du låta gravera din medalj med årtal, namn och tid. Du kan köpa gravering på plats, eller förboka på Mina sidor.


Öppettider >
Mina sidor

 

Upphittat och borttappat

Tappade du bort något under loppet? På sidan Upphittat och borttappat kan du läsa om hur du går tillväga för att se om något finns upphittat.

Upphittat och borttappat >