2023-10-26 10:09

Vasaloppet sänker åldersgränser i flera lopp

Vasaloppets ledning har nu beslutat att ändra den lägsta åldersgränsen för deltagande i fem av sina olika skidlopp i Vasaloppets vintervecka. Detta efter att Svenska Skidförbundet inför säsongen 2023/24 beslutat om ändringar i tävlingsdistansreglementet. Här berättar vi om de nya åldersgränserna.

Det som ligger till grund för förändringarna är alltså skidförbundets nya tävlingsregler. Det var i vintras som frågan väcktes, bland annat genom 17-årige Alvar Myhlbacks deltagande i Vasaloppet, där han fick delta på dispens från förbundet och kom i mål på åttonde plats.

Diskussionen har gällt om yngre juniorer (D/H 17–18) ska få tävla utan distansbegränsningar. Enligt dåvarande regelverk fick denna ålderskategori maximalt åka 50 km i tävlingsklass, vilket innebar att man fick delta i Vasaloppet från det kalenderår man fyllde 19 år.

Efter att Svenska Skidförbundet gjort en omvärldsanalys, haft flera interna diskussionsrundor och även diskussion i längdrådet beslutades att ta bort distansbegränsningen för yngre juniorer.

Nu gäller ”Ingen övre gräns” i distanstabellen när en aktiv uppnår juniorålder, och är berättigad att ta ut en FIS-kod för internationellt tävlande och därmed enligt gällande regelverk är tillåten att klassa upp sig till seniorklass med obegränsad tävlingsdistans.

Svenska Skidförbundet beslutade i våras även att ändra distansbegränsningen för ungdomars deltagande i motionslopp. Det innebär nu att Tjejer/Killar 13–16 år får åka 45 km (tidigare 40 km).

Sammanfattningsvis innebär detta för loppen i Vasaloppets vintervecka att åldersgränsen för att delta i:
– Vasaloppet sänks från 19 år till 17 år (det år man fyller 17)
– Tjejvasans motionsklass sänks från 17 år till 11 år (det år man fyller 11)
– Öppet Spår måndag 45, Vasaloppet 45 och Nattvasan 45 sänks från 17 år till 13 år (det år man fyller 13)

Tommy Höglund, Vasaloppets sportchef, kommenterar:
– Vi följer de rekommendationer som Skidförbundet kommit med, vilket innebär att 17-åringar från och med nu kan åka obegränsad tävlingsdistans, inklusive Vasaloppet. Äldre ungdomar kan också åka längre distanser när det gäller motionslopp; 11- och 12-åringar åker precis som tidigare 30 km, men 13-åringar får nu åka 45 km. I Tjejvasan har vi kvar tävlingsklassen för 17–20-åringar, men i Tjejvasans motionsklass får man delta från det år man fyller 11 år.

Så i vinter kan Vasaloppet välkomna fler yngre deltagare.
– Ja, vi ser positivt på det här och jag tror det kommer att locka fler familjer att åka tillsammans. Vi ser ingen fara att 11-åringar nu plötsligt ska ut ensamma i spåret, utan det kommer då att ske i sällskap med en vuxen.

I det historiska 100:e Vasaloppet får man starta om man fyller 17 år 2024 (födda 2007 eller tidigare).
– I vintras hade vi kanske 100 deltagare som var 17–18 år i Öppet Spår. Så de som är i den åldern nu kan, förutsatt att de får tag på en startplats, ”byta upp” sig till Vasaloppet om de vill, tipsar Tommy Höglund.

FAKTA/ Du får nu delta från det år du fyller …
Vasaloppets vintervecka 2024 – skidor
Vasaloppet 30 (30 km) – 11 år
Tjejvasan (30 km) – tävling 17 år, motion 11 år
Öppet Spår söndag (90 km) – 17 år
Ungdomsvasan (9 och 19 km) – 11 år
Öppet Spår måndag 90 (90 km) – 17 år
Öppet Spår måndag 45 (43 km) – 13 år
Öppet Spår måndag 30 (28 km) – 11 år
Vasaloppet 45 (45 km) – 13 år
Stafettvasan (9–24 km) – 11 år
Nattvasan 30 (30 km) – 11 år
Nattvasan 45 (45 km) – 13 år
Nattvasan 90 (90 km) – 17 år
Vasaloppet 10 (9 km) – 8 år
Vasaloppet (90 km) – 17 år

Kommande arrangemang i Vasaloppsarenan

Vasaloppets vintervecka 2024 och det 100:e Vasaloppet – skidor

Läs mer och anmäl dig >

Vasaloppets sommarvecka 2024 – cykel och löpning

Läs mer och anmäl dig  >

Våra huvudsponsorer