Dala Massageteam erbjuder massage efter ditt cykellopp. Massagen äger rum i direkt anslutning till dusch och omklädning.

Information för 2023 kommer att publiceras i juni 2023.