Längdskidstävlingar

Efter arrangerad tävling

Ifyllt formulär ska skickas till Vasaloppet efter arrangerad tävling.

Formulär för arrangörer av seedningslopp (pdf)

Rullskidstävlingar

Vasaloppet ger, i samråd med Svenska Skidförbundet (SSF), licens för seedningsgrundande rullskidstävlingar.

Kriterierna är giltiga från 2017-04-01, uppdaterade 2024-05-31

Kriterier för licens för seedningsgrundande rullskidstävlingar till Vasaloppet
 • Arrangörsföreningen ska vara medlem i SSF och ansluten till Idrottonline.
 • Tävlingen ska ha arrangerats minst en gång innan ansökan om licens kan göras.
 • Arrangörsföreningen ska vartannat år närvara vid SSF:s arrangörskonferens för långlopp, som arrangeras i samarbete med Vasaloppet.
 • Arrangörsföreningen ska lägga in tävlingen i SSF:s tävlingskalender under evenemangstyp Tävling, Nordisk tävling eller FIS-tävling, samt under tävlingskategori Långlopp från 40 km.
 • Tävlingen ska genomföras på rullskidor med hjul som har ett rullmotstånd på minst 2.
  Tävlingen ska vara minst 40 km lång.
  Tävlingen ska ha minst 70 startande deltagare.
 • Om låneskidor används för en grupp deltagare i tävlingen ska denna grupp starta på en egen starttid, väl avskild från resterande deltagare i tävlingen.
 • Tävlingen ska vara sanktionerad av SSF, resultat- och avgiftsrapporteras enligt SSF:s regler.
 • Resultat ska rapporteras med xml-fil till Vasaloppet för att bli seedningsgrundande.
 • Ansökan om seedningsgrundande tävling ska skickas senast den 29 november årligen till info@vasaloppet.se.
 • Licensen delas ut vid årsskiftet inför varje rullskidssäsong.
 • Licensen är giltig i två år. För SM masstart är den giltig i ett år.
 • Maximalt tio licenser kommer att ges (plus en licens för SM masstart långdistans).
 • Vasaloppet skapar seedningstabeller från resultat från seedningsgrundande tävlingar.
 • Resultat från seedningsgrundande rullskidstävlingar kan maximalt användas för seedning till startled 3 i Vasaloppet.

Licenserna ska rotera i landet, och fördelas på flera arrangörer. Det är därför ingen garanti att arrangörer som har licens blir tilldelade licens igen. Arrangörer måste ansöka om ny licens när licensen förfaller, se förfallodatum här nedanför.

Rullskidslopp 2023 2024
Nybrorullen, Nybro 18 juni 15 juni
Vaajmarathon, Hotagen 12 augusti 10 augusti
Tanumsloppet, Tanum 13 augusti 10 augusti
Alliansloppet, Trollhättan 26 augusti 24 augusti
Värnamorullen, Värnamo 2 september 31 augusti
Båstad-Mölle 16 september 14 september
Klarälvsloppet, Karlstad 1 oktober 22 september
Kongevejsløbet, Danmark 10 september 29 september

 

Sidan uppdaterades 2024-05-31