Som en del av den svenska folksjälen är Vasaloppet förknippat med odelat positiva värden. Vasaloppet står för värderingar som långsiktighet, målmedvetenhet och hälsa som många vill förknippas med.

Alla våra samarbeten handlar om ömsesidigt utbyte, om att känna efter längst där inne att värderingar och grundsyn stämmer överens. Då blir också samarbetet bra och berikande för alla inblandade. Även för dig som åkare, publik, ortsbo eller intressent på något annat sätt. Gillar du Vasaloppet så gillar du våra samarbetspartner!