För att fler ska få chansen att delta tillåter vi personbyten i alla våra lopp. Personbyten görs på Mina sidor. Vasaloppet erbjuder i dagsläget ingen egen köp- och säljplats för startplatser utan hänvisar i första hand till startplatser.se.

Cirka en vecka innan arrangemanget stängs möjligheten att göra ändringar via webben. Därefter sker alla byten på plats vid tävlingsexpeditionerna. Då måste du som köpare kunna uppge säljarens Vasa-ID eller personnummer vid tävlingsexpeditionen på plats, där bytet genomförs. Säljaren behöver inte medverka.

Alla som gör byten på plats måste ge sitt samtycke skriftligen enligt dataskyddsförordningen. Har du möjlighet, gör gärna bytet via webben innan du kommer på plats.

Om du deltar i tävlingsklass, eller i startgrupp som bygger på seedning, kan du inte köpa en bättre startplats. Du som utnyttjat en fristart eller en rabatterad anmälningsavgift kan inte heller sälja din startplats.

Mina sidor >
startplatser.se
Öppettider >

Att tänka på
  • Köp i första hand av bekant eller någon i din vänkrets. Ett tips är att kolla med din lokala skidklubb.
  • Köp inte en startplats till kraftigt överpris. Utbudet av startplatser ökar ofta ju närmre loppen man kommer.
  • När du hittat en plats får du gärna ringa vår kundtjänst, 0250-392 00, så kan vi kontrollera att allt står rätt till.
  • Gör klart hela bytet och anmälan på Mina sidor innan du betalar till säljaren..

Så går ett byte till

Vasaloppet har bytt system för anmälan. Möjligheten till att genomföra personbyten är för närvarande stängd och beräknas öppna under april 2023.

Om du köper en startplats – i vilket startled hamnar du?

Vasaloppet: Köparen övertar inte säljarens startled. Personliga meriter avgör i vilket startled köparen startar.

Tjejvasan tävlingsklass: Köparen tar egna beslut om deltagande i Tjejvasan elit, tävling eller motion. Personliga meriter avgör startpositionen inom elit och tävling. Personliga val avgör startpositionen i motionsklassen.

Öppet Spår söndag och Öppet Spår måndag 90:  Köparen anger sin förväntade åktid och placeras därefter i startled.

Övriga skidlopp: Köparen har möjlighet att överta säljarens startled, men kan göra personliga val av starttid.

Tips vid andrahandsköp

Vasaloppet har ingenting med uppgörelsen mellan säljare och köpare att göra. Parterna kommer själva överens om ett pris. Tyvärr finns det oärliga personer. Betala inte till säljaren innan du själv gjort hela bytet och anmälan klart på Mina sidor.

Om du misstänker ett bedrägeri ska du alltid polisanmäla. Informera gärna Vasaloppets kundtjänst om du utsätts för ett bedrägeri. Läs punkterna här ovanför så är du bättre förberedd om du skulle drabbas.