För att fler ska få chansen att delta tillåter vi personbyten i alla våra lopp. Personbyten görs på Mina sidor.

Vasaloppet erbjuder i dagsläget ingen egen köp- och säljplats för startplatser utan hänvisar i första hand till startplatser.se.

Mina sidor >
startplatser.se
Kundtjänst >

Så går ett byte till

När du hittat någon som vill köpa din startplats följer du följande steg:

1. Överlåt din startplats – Logga in på Mina sidor. Klicka på Mina lopp längst upp till vänster. Där ser du vilka lopp du är anmäld till. Fäll ut loppet för att se detaljer och knappen Sälj startplats.

2. Anmälningskod till köparen – Ange köparens e-postadress. Då skickas en anmälningskod till köparen, och en bekräftelse via e-post till dig.

3. Köparen anmäler sig – Köparen anger anmälningskoden i anmälningsflödet, och betalar bytesavgiften på 220 kr. Nu är bytet genomfört och du får en bekräftelse via e-post.

Cirka en vecka innan arrangemanget stänger möjligheten att göra ändringar via webben. Därefter sker alla byten på plats vid tävlingsexpeditionerna. Då måste du som köpare kunna uppge säljarens Vasa-ID eller personnummer. Säljaren behöver inte medverka.

Alla som gör byten på plats måste ge sitt samtycke skriftligen enligt dataskyddsförordningen. Har du möjlighet, gör gärna bytet via webben innan du kommer på plats.

Om du köper en startplats – i vilket startled hamnar du?

Vasaloppet: Köparen övertar inte säljarens startled. Personliga meriter avgör i vilket startled köparen startar.

Tjejvasan tävlingsklass: Köparen tar egna beslut om deltagande i Tjejvasan elit, tävling eller motion. Personliga meriter avgör startpositionen inom elit och tävling. Personliga val avgör startpositionen i motionsklassen.

Öppet Spår söndag och Öppet Spår måndag 90:  Köparen anger sin förväntade åktid och placeras därefter i startled.

Övriga skidlopp: Köparen har möjlighet att överta säljarens startled, men kan göra personliga val av starttid.

Om du ska delta i tävlingsklass, eller i startgrupp som bygger på seedning, kan du inte köpa dig till en bättre startplats.

Tips vid andrahandsköp

Vasaloppet har ingenting med uppgörelsen mellan säljare och köpare att göra. Parterna kommer själva överens om ett pris. Tyvärr finns det oärliga personer. Läs punkterna här nedanför så är du bättre förberedd om du skulle drabbas.

Om du misstänker ett bedrägeri ska du alltid polisanmäla. Informera gärna Vasaloppets kundtjänst om du utsätts för ett bedrägeri.

Att tänka på
  • Just nu är det bedragare som säljer och köper startplatser till våra lopp i Vasaloppets vintervecka 2024. Vår rekommendation är att du endast köper av  någon du är bekant med eller någon i din vänkrets. Ett tips är att kolla med din lokala skidklubb.
  • Köp inte en startplats till kraftigt överpris. Utbudet av startplatser ökar ofta ju närmre loppen man kommer.
  • Gör klart hela bytet och anmälan på Mina sidor innan du betalar säljaren..