Buss till start

Väl på plats vid arrangemanget kan du åka med Vasaloppsbussarna till starten och tillbaka igen efter målgång. Med bussarna kommer du garanterat utvilad och i tid till starten och kan låta bilen stå. Biljetter säljs på vasaloppet.se och vid inpasseringen till bussarna i Mora. Vi rekommenderar förköp för att säkra din plats.

Läs mer och boka biljett >
Trafik och transport >

Startgrupp och startnummer

Startgrupper och startnummer tilldelas i början av augusti. Startbevis skickas via e-post i början av augusti.

Påverka din startposition

Din startposition och starttid baseras på den förväntade åktiden som du fyller i vid anmälan. Du kan ändra dessa uppgifter på Mina sidor fram till några dagar före loppet.

Startgrupper för kvinnor

Från och med 2023 erbjuds separata startgrupper för kvinnor i Cykelvasan Öppet Spår.
Valbara startgrupper för enbart kvinnor:

Startgrupp Starttid Åktid
6 08.25 cirka 04.00
16 09.15 cirka 05.30

Anmälan

Hämta ut nummerlapp och chip

Alla deltagare ska bära nummerlapp och chip. Dem hämtar du ut vid någon av våra tävlingsexpeditioner. Nummerlapp och chip som inte hämtats ut dagen före loppet finns i tävlingsexpeditionen på startplatsen. Tävlingsexpeditionernas öppettider hittar du på sidan Öppettider.

Öppettider >