Så gör du med ombytes- och överdragskläder

Packa ombytes- och överdragskläder i en ryggsäck eller väska. Märk väskan med bagageetiketten som du fick med när du hämtade ut nummerlappen. Lämna ditt bagage i god tid på anvisad plats vid startplatsen.  Bagaget transporteras sedan till Mora.

Viktigt:
1. Tänk på att skydda din packning mot väta. Ett bra sätt är att lägga dina tillhörigheter i en påse i din väska eller ryggsäck.
2. Lastbilarna är skyltade med startnummer.
3. Lägg din ryggsäck eller väska på rätt lastbil.
4. Skicka inte dina saker med privata transporter.

Så här går starten till

Startgrupper och startnummer tilldelas i början av augusti.

Första start är kl. 08.00. Det här loppet startar i grupper med cirka 200 deltagare var femte minut. Insläpp till startgrupperna öppnar cirka 40 minuter innan respektive start. Insläpp till startfållorna sker längst bak i fållan.

Din startposition baseras på den förväntade åktiden som du fyllde i vid anmälan.

Vid start tillämpas så kallad masterstart. Det innebär att en fyrhjuling lotsar ut deltagarna i en begränsad hastighet i cirka en kilometer, från startfållan fram till vägövergången innan första backen. Under den sträckan ska alla cyklister hålla sin position i kön och inte passera fyrhjulingen.

 

Översiktskarta – Startplats Sälen (pdf)

Cykelvasan Öppet Spår
Klass Start-
grupp
Start-
tid
Motion 1 08.00
2 08.05
3 08.10
4 08.15
5 08.20
6 08.25
7 08.30
8 08.35
9 08.40
10 08.45
11 08.50
12 08.55
13 09.00
14 09.05
15 09.10
16 09.15
17 09.20
18 09.25
19 09.30
20 09.35
21 09.40
22 09.45

Fler starttider aktiveras vid behov.