Ungdomstävlingen för alla mellan 11 och 16 år. Starten går i Oxberg förbi Vasaloppskontrollerna Oxberg, Hökberg och Eldris ner mot målet i Mora. Loppet är 32 km och körs på 28,9 km skogsväg eller grus, och 3,1 km asfalt. Även om banan inte är tekniskt avancerad är tempot högt när det är dags att göra upp om segerkransen och äran.

Regler

Loppet är sanktionerat av Svenska Cykelförbundet, SCF, och genomförs i enlighet med SCF:s regler. Läs fullständiga regler på SCF:s webbplats.

Brott mot regel 1.3.008 i TR 1 till diskvalifikation.

scf.se

Godkänd cykelhjälm är obligatorisk. Den tekniskt enkla bansträckningen passar alla cyklar som klarar grusvägar. Vägtrafikförordningens regler gäller i den mån det finns annan trafik att ta hänsyn till.

På grund av olycksrisken är det inte tillåtet att cykla med:

  • lurar i öronen, med exempelvis musik
  • flaskor som inte är anpassade för flaskhållare
  • påhängscykel, elcykel, enhjuling, barnstol på pakethållaren eller cykelkärra
  • cykel med bockstyre.

Det är tillåtet att använda tandemcykel.

Klasser

Ungdomscykelvasan är indelad i följande klasser:

Klass Född Distans
D 11–12 2011–2012 32 km
H 11–12 2011–2012 32 km
D 13–14 2009–2010 32 km
H 13–14 2009–2010 32 km
D 15–16 2007–2008 32 km
H 15–16 2007–2008 32 km

Priser delas ut till de tre första i varje klass.

Läs mer om priser >

Minimiålder

Du får delta i loppet från det år du fyller 11 år fram till och med det år du fyller 16 år.

Tidsstraff vid nedskräpning

Det är tillåtet att slänga skräp på tre olika sätt under Vasaloppets sommarvecka. Blir du påkommen med att slänga skräp på annat sätt kan du komma att straffas med ett tidstillägg på 15 minuter.

Du får slänga skräp:

  • i soptunnorna vid Vasaloppskontrollerna
  • i de markerade skräpzonerna mellan varje Vasaloppskontroll
  • där du som deltagare vet att en ledare eller anhörig plockar upp det som du slänger.