Vasaloppets arrangemang lockar årligen närmare 100 000 deltagare till de olika distanserna längs den klassiska sträckan mellan Sälen och Mora. Vi är glada att du vill vara en av dem!

Så här anmäler du dig

Klicka på knappen här nedanför för att anmäla dig. Fyll i anmälningsformuläret och fullfölj din anmälan genom betalning med kort, Swish eller faktura. En bekräftelse skickas till din e-postadress direkt efter genomförd betalning.

 

Anmälningsvillkor >

Gruppanmälan

Det är möjligt att anmäla flera deltagare och betala via faktura. Det görs via ett formulär.
Ladda ner formuläret, fyll i, spara och skicka till info@vasaloppet.se.
Formulär att ladda ner

Anmälningsavgift

Ordinarie anmälningsavgift är 195 kronor. Vid direktanmälan på plats tillkommer ingen avgift.

Betalning

Du kan betala via Swish, med kort eller mot faktura (kräver svenskt personnummer). Anmälan är bindande.

Kvitto och startbevis

En bekräftelse på din anmälan skickas till den e-postadress du uppgivit i anmälningsflödet. Ett startbevis skickas till din e-postadress några veckor före loppet.

Startbeviset och ett kvitto på din anmälan går att ladda ner från Mina sidor. Du hittar startbeviset där du kan se detaljer om ditt lopp. Kvittot laddar du ner under Min profil. Vasaloppsföreningen Sälen-Mora är en ideell förening, därav sker ingen momsbeskattning på anmälningsavgiften.

Ändringar på Mina sidor

 • Ändra anmälan
  Mina sidor kan du ändra din anmälan
 • Kontaktuppgifter
  Du kan ändra dina kontakt- och personuppgifter under Min profil.

Torsdagen den 15 augusti 2024 kl. 24.00 stänger möjligheten att göra ändringar på Mina sidor. Ändringar kan göras på plats vid tävlingsexpeditionen i Mora från fredagen den 16 augusti klockan 10.00.

Ordinarie anmälan och direktanmälan

Ordinarie anmälan på vasaloppet.se stänger torsdagen den 15 augusti 2024 klockan 24.00.

Direktanmälan kan göras på plats vid tävlingsexpeditionen i Mora från fredagen den 16 augusti klockan 10.00.

Öppettider >

 

Anmälningsvillkor

Din anmälan och ditt deltagande

 • Din anmälan är bindande. Ångerrätten gäller inte vid köp av idrottsevenemang. Anmälningsavgift återbetalas inte.
 • Du kan inte flytta fram din anmälan till kommande år.
 • Det är inte tillåtet att deltaga i våra lopp i någon annans namn.
 • Allt deltagande i våra lopp sker på egen risk.
 • Vi ersätter inte förlust eller skada på egendom.
 • Särskilt om covid-19: Om arrangemangen kommer att påverkas av covid-19 avseende restriktioner, myndighetsbeslut med mera förbehåller vi oss rätten att ändra i bansträckning, datum och tid för genomförande eller övriga förutsättningar för arrangemanget om vi bedömer att så måste ske för att aktuella coronaregler ska kunna efterlevas. Vasaloppet har ingen skyldighet att återbetala anmälningsavgift eller betala skadestånd som kompensation. Om arrangemanget måste ställas in av skäl hänförliga till corona har du rätt att flytta din startplats till nästkommande år.
 • Force majeure: Vid inställt lopp som beror på förhållanden utanför vår kontroll, såsom brand, översvämning, naturkatastrof, arbetskonflikt, krig, terroristattentat, jordbävning, myndighetsbeslut, smittspridning av virus eller andra sjukdomar, eller andra liknande händelser, återbetalas inte anmälningsavgiften.
 • Vi förbehåller oss rätten att göra justeringar i loppens och kringaktiviteternas innehåll och utformning.

Personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR för att kunna administrera din anmälan, hantera ditt resultat och tillhandahålla Mina sidorvasaloppet.se.

Dina personuppgifter så som namn, hemort, resultat, fotografier och tv-inspelningar i vilka du förekommer, kommer att publiceras på internet och i tidningar.

Personuppgifterna kommer att behandlas genom riktade utskick från Vasaloppet till dig som deltagare. Personuppgifterna kommer även att lämnas ut till Vasaloppets samarbetspartner för att dessa ska kunna göra utskick med reklam och information. Antalet tillåtna utskick är begränsat.

Ditt namn och startnummer kan också komma att användas i andra publika sammanhang.

Du har rätt att begära att ditt namn inte publiceras i start- och resultatlistor på internet, eller används i andra publika sammanhang. Du kan också meddela oss om du inte önskar reklamerbjudanden eller vill ta del av övrig kommunikation från Vasaloppet och våra partner.

Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter och att återkalla lämnade samtycken.

Vid frågor om personuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på telefon 0250-392 00 eller e-post info@vasaloppet.se.

Läs mer om dina rättigheter och vår hantering av dina personuppgifter

 

Observera att vi har rätt att ensidigt ändra dessa villkor.

 

Försäkringar

Allt deltagande i våra lopp sker på egen risk. Vasaloppet ansvarar inte för förlust eller skada på tillhörigheter och egendom.

Olycksfall

Vid olycksfall ska du göra en skadeanmälan till Folksam.

Anmälan hos Folksam

 • Har du tecknat försäkringen Folksam Motionsloppsförsäkring Bas, eller Folksam Motionsloppsförsäkring Stor, ersätts olycksfall av denna försäkring i första hand. Läs mer om försäkringarna längre ner.
 • Är du medlem i en idrottsförening ansluten till Riksidrottsförbundet, och är anmäld i föreningens namn, ersätts du av idrottsföreningens försäkring i andra hand.
 • Har du inte tecknat Folksam Motionsloppsförsäkring Bas, eller Folksam Motionsloppsförsäkring Stor, och inte är medlem i och anmäld för en idrottsförening ansluten till Riksidrottsförbundet, träder Vasaloppets olycksfallsförsäkring in.

Förlust eller skada

 • Vasaloppet täcker inte kostnad för förlust eller skada på egendom.
 • Anmäl förlust eller skada till ditt försäkringsbolag och din hemförsäkring. För utrustning med högt värde rekommenderar vi att du tecknar en allriskförsäkring eller separat försäkring.

Folksam Motionsloppsförsäkring Bas

Folksam Motionsloppsförsäkring Bas är en avbeställnings- och olycksfallsförsäkring, som du kan teckna när du anmäler dig till något av våra lopp. I försäkringen ingår också en olycksfallsförsäkring som gäller under resan till och från loppet, under själva vistelsen på orten och under själva loppet.

Med försäkringen kan du få hela anmälningsavgiften tillbaka om du inte kan starta i loppet på grund av skada eller sjukdom. Du måste kunna visa upp ett läkarintyg som styrker orsaken. Folksam Motionsloppsförsäkring Bas kostar 155 kronor för ett helt år och gäller för alla svenska motionslopp. Försäkringen gäller ett år från det datum den tecknas.

När du tecknar försäkringen får du inte ha en känd skada eller sjukdom som redan vid köptillfället omöjliggör start. Även utländska deltagare kan teckna Folksam Motionsloppsförsäkring Bas.

Har du tecknat Folksam Motionsloppsförsäkring Bas och blir sjuk eller skadad och inte kan ställa upp i loppet anmäler du detta till Folksam.

Anmälan hos Folksam

Folksam Motionsloppsförsäkring Stor

Folksam Motionsloppsförsäkring Stor är i grunden samma försäkring som Folksam Motionsloppsförsäkring Bas, men med tillägget att du är olycksfallsförsäkrad även under all träning i Sverige inför loppet. Denna försäkring är särskilt efterfrågad av motionärer som inte är medlemmar i någon förening och via den har en idrottsförsäkring.

Folksam Motionsloppsförsäkring Stor kostar 275 kronor för ett helt år och gäller för alla svenska motionslopp. Försäkringen gäller ett år från det datum den tecknas.

Läs mer om Folksam Motionsloppsförsäkring Bas och Folksam Motionsloppsförsäkring Stor på Folksams webbplats.

folksam.se/forsakringar