Trailvasan 10 är vårt kortaste löplopp.

Banbeskrivning

Läs mer under loppet>

Regler

Trailvasan 10 är ett motionslopp vilket innebär att ingen segrare koras.

Minimiålder

Du får delta i loppet från det år du fyller 11 år.

Maxtid

Målet stänger kl. 21.00.