Respekt i spåret

Det ska vara njutbart för alla att delta i våra lopp, därför är det viktigt att alla visar hänsyn. Grundregeln är: Håll till höger, spring om till vänster!

Banbeskrivning

Trailvasan 10 startar vid Vasaloppsmålet i Mora. Banan följer parkvägar utefter Vasaloppsspåret mot Mora skidstadion med fina öppna tallhedar. Vidare ner på stig och skogsväg genom lummiga lövskogar längs Österdalälven och därefter in genom Mora Camping och centrala Mora. Målgång sker i Vasaloppsmålet.

Banans underlag består av skogsväg och stig 8 km, och asfalt 2 km.

Banmarkering

Banan är markerad med orangefärgade snitslar, kompletterade med röda pilskyltar. Snitslarna är utsatta så att du ska se nästa.

Service under loppet

  • Längs banan finns två vätskekontroller, efter 5,5 km och efter 8,3 km. Vid kontrollerna serveras vatten och sportdryck.
  • Toaletter och sjukvårdspersonal finns i målområdet.

Detaljerad loppkarta (pdf)
Innehållsförteckning livsmedel (pdf)

Om du tvingas bryta

Om du bryter ditt lopp måste du uppsöka målområdet och lämna ditt chip till en funktionär. Funktionären tar hand om ditt chip och rapporterar brytningen. Funktionärer har rätt att ta deltagare av banan om skäl föreligger.