I ryggsäcken packar du den mat och utrustning som du tror dig behöva. Mörkret och tystnaden sluter sig omkring dig i samma stund som du lämnar starten i Oxberg. Sedan är det bara stjärnor och pannlampor som visar vägen.

Regler

Loppet går i fri stil, vilket gör det möjligt att välja mellan klassisk skidåkning och skejt. Du kan åka individuellt eller i par.

Deltar du i par – i lag om två – får avståndet vid målgång mellan er vara maximalt 20 sekunder. Båda deltagarna måste genomföra loppet för att laget ska få en sluttid. Laget ska gå i mål med samma skidor som de startade med. Det är tillåtet att byta skidor med varandra inom laget. Det är inte tillåtet att hjälpa varandra framåt med draghjälp, så kallad repning.

Om en deltagare i ett lag väljer att bryta loppet finns möjlighet för den andra deltagaren att fullfölja loppet. Den som bryter ska lämna sitt chip till funktionär vid brytbussen vid närmaste kontroll. Då registreras laget som brutet.
Den som fortsätter till mål, måste dagarna efter loppet kontakta Vasaloppets kundtjänst för att registreras som individuell deltagare, och för att få ett resultat. Kundtjänst nås på telefon 0250-392 00 och e-post info@vasaloppet.se.

Loppet är ett motionslopp vilket innebär att ingen segrare koras. Svenska skidförbundets regler för motionslopp gäller. Läs fullständiga regler på Svenska Skidförbundets webbplats.

Svenska skidförbundets webbplats

Medlemskap i skidförening

Du behöver inte vara medlem i en svensk skidförening för att delta i loppet.

Minimiålder

Du får delta i loppet från det år du fyller 11 år.

Utrustningskrav

Alla deltagare måste vara utrustade med:

  • pannlampa
  • behållare för vätska för egen påfyllning vid kontrollerna (eftersom vi inte tillhandahåller engångsmuggar).

Övrig utrustning som vi rekommenderar att du bär med dig i ryggsäck eller liknande:

  • en liter vätska i behållare som tål kyla
  • första förband
  • energibar eller liknande
  • extra batterier till pannlampan
  • mobiltelefon.
Förbud mot valla med fluor

Vallor och toppningsprodukter som innehåller fluor är förbjudna i alla våra skidlopp från och med 2024. Användning kan leda till startförbud eller diskvalifikation. Läs mer på Svenska skidförbundets webbplats.

Svenska skidförbundets webbplats
Så testas dina skidor >

Tidsstraff vid nedskräpning

Det är tillåtet att slänga skräp på tre olika sätt under Vasaloppets vintervecka. Blir du påkommen med att slänga skräp på annat sätt kan du komma att straffas med ett tidstillägg på 15 minuter.

Du får slänga skräp:

  • i soptunnorna vid Vasaloppskontrollerna
  • i de markerade skräpzonerna mellan varje Vasaloppskontroll
  • där du som deltagare vet att en ledare eller anhörig plockar upp det som du slänger.
Falska personuppgifter

En tävlande kommer automatiskt att diskvalificeras om han/hon deltar i tävlingen under falska uppgifter som falskt namn/falskt tidtagningschip eller utöva osportsligt uppträdande. Tävlingsledningen har rätt att diskvalificera och förbjuda från deltagande om bevis på regelöverträdelse lämnas in efter loppet är klart och efter det att juryn har avslutat sitt arbete.

Vasaloppstrippeln – tre 30-kilometerslopp under ett kalenderår

Att skida, cykla eller springa 30 kilometer är en bedrift. Vad sägs om att göra det under samma år?

Läs mer om Vasaloppstrippeln >

En Svensk Klassiker Korta

Nattvasan 30 ingår – tillsammans med Kristinaloppet, Engelbrektshalvan, Vasaloppet 30, Öppet Spår måndag 30, Tjejvasan, Tjejvättern, Vätternrundan 100 km, Vansbro Kortsim, Vansbro Tjejsim och Rosa Bandet-loppet – i En Svensk Klassiker Korta.
En Svensk Klassiker