Ungdomsvasan är en breddmanifestation för svensk skidåkning på samma sätt som Vasaloppet. Alla ungdomar, vare sig de tävlar för en skidklubb eller inte, är välkomna att ställa upp. Loppet har två olika sträckor: 15–16-åringarna startar i Hökberg och åker 19 km till Mora. 11–12- och 13–14-åringarna startar i Eldris och åker 9 km.

Tävlingsregler

Åkteknik

Åktekniken är klassisk. Användning av fri teknik leder till diskvalificering. Det är tillåtet att ta av sig skidor endast i utförsbackar. Internationella Skidförbundets (FIS) tävlingsregler gäller. Läs fullständiga regler på Svenska Skidförbundets webbplats.

Svenska skidförbundets webbplats
fis-ski.com

Klasser

Ungdomsvasan är indelad i följande klasser:

Klass Född Distans
D 11–12 2013–2012 9 km
H 11–12 2013–2012 9 km
D 13–14 2011–2010 9 km
H 13–14 2011–2010 9 km
D 15–16 2009–2008 19 km
H 15–16 2009–2008 19 km

Priser delas ut till de tre första i varje klass.

Läs mer om priser >

Medlemskap i skidförening

Deltagare i Ungdomsvasan behöver inte vara medlem i en svensk skidförening. Är du medlem i en förening du vill representera så måste den skidföreningen vara ansluten till Svenska Skidförbundet.

Minimiålder

Du får delta i loppet från året du fyller 11 år fram till och med året du fyller 16 år.

Stavregel

Hur lång stav du väljer att åka med är individuellt, men det finns en regel vid klassisk skidåkning som säger att man får ha en maxlängd som är 83 procent av kroppslängden, med pjäxor på. Möjlighet att mäta stavar finns utanför Vasaloppsmässan i Mora, och vid nummerlappstälten på startplatserna i Sälen och Oxberg.

Tidsstraff vid nedskräpning

Det är tillåtet att slänga skräp på tre olika sätt under Vasaloppets vintervecka. Blir du påkommen med att slänga skräp på annat sätt kan du komma att straffas med ett tidstillägg på 15 minuter.

Du får slänga skräp:

  • i soptunnorna vid Vasaloppskontrollerna
  • i de markerade skräpzonerna mellan varje Vasaloppskontroll
  • där du som deltagare vet att en ledare eller anhörig plockar upp det som du slänger.
Falska personuppgifter

En tävlande kommer automatiskt att diskvalificeras om han/hon deltar i tävlingen under falska uppgifter som falskt namn/falskt tidtagningschip eller utöva osportsligt uppträdande. Tävlingsledningen har rätt att diskvalificera och förbjuda från deltagande om bevis på regelöverträdelse lämnas in efter loppet är klart och efter det att juryn har avslutat sitt arbete.