Vasaloppets vintervecka 2023Trafikkarta översikt (pdf 2 sidor)

Vasaloppet 30, 24 februari

Länsväg 1025 (Vasaloppsvägen) är enkelriktad från Oxberg till länsväg 1024 i Evertsberg kl. 06.00–14.00. Fordon får föras endast i riktning från Oxberg mot Evertsberg. Trafik till starten sker via riksväg 70. För ytterligare information, se kartor ovan.

Länsväg 1012 är stängd för genomfart mellan Oxbergs affär och Startplats Oxberg riksväg 70 kl. 06.00–cirka kl. 14.00. Trafik till starten sker via riksväg 70. Övrig trafik mellan Mora och Sälen hänvisas till riksväg 70 och länsväg 1024 via Älvdalen under dagen.

Överfarter över Spjutmodammen, Blybergsdammen och Väsadammen är helt avstängda på grund av reparation.

Tjejvasan, 25 februari

Länsväg 1025 (Vasaloppsvägen) är enkelriktad från Oxberg till länsväg 1024 i Evertsberg kl. 06.00–14.00. Fordon får föras endast i riktning från Oxberg mot Evertsberg. Trafik till starten sker via riksväg 70. För ytterligare information, se kartor ovan.

Länsväg 1012 stängd för genomfart mellan Oxbergs affär och Startplatsen i Oxberg riksväg 70 kl. 06.00–14.00. Övrig trafik mellan Mora och Sälen hänvisas till riksväg 70 och Länsväg 1024 via Älvdalen under dagen.

Överfarter över Spjutmodammen, Blybergsdammen och Väsadammen är helt avstängda på grund av reparation.

Öppet Spår söndag, 26 februari

Riksväg 66 vid starten i Sälen är stängd för genomfartstrafik kl. 05.00–09.00.
Länsväg 1033 är enkelriktad från riksväg 70 via Lövnäs till Hormund kl. 04.00–08.00. Tillåten färdriktning är alltså från riksväg 70 och västerut mot Horrmund.

Genomfartstrafik sträckan Sälen–Transtrand hänvisas till länsväg 1051 på västra sidan om Västerdalälven.

Överfarter över Spjutmodammen, Blybergsdammen och Väsadammen är helt avstängda på grund av reparation.

Öppet Spår måndag, 27 februari

Riksväg 66 vid starten i Sälen är stängd för genomfartstrafik kl. 05.00–09.00. Genomfartstrafik sträckan Sälen–Transtrand hänvisas till länsväg 1051 på västra sidan om Västerdalälven.

Överfarter över Spjutmodammen, Blybergsdammen och Väsadammen är helt avstängda på grund av reparation.

Stafettvasan, 3 mars

Riksväg 66 vid starten i Sälen är stängd för genomfartstrafik kl. 06.00–09.15. Genomfartstrafik sträckan Sälen–Transtrand hänvisas till länsväg 1051 på västra sidan om Västerdalälven.

Överfarter över Spjutmodammen, Blybergsdammen och Väsadammen är helt avstängda på grund av reparation.

Läs mer om transporter under Stafettvasan >

Nattvasan 90, Nattvasan 45 och Nattvasan 30, 3 mars

Trafik till starten i Oxberg sker via riksväg 70, infart över Oxbergsbron för parkering till Nattvasan 30 och Nattvasan 45. Utfart sker över Oxbergsbron ut på riksväg 70. Vägövergången i Oxberg stängd för genomfartstrafik 16.00 – 22.00.

Riksväg 66 vid starten i Sälen är stängd för genomfartstrafik kl. 19.45–20.15. Genomfartstrafik sträckan Sälen–Transtrand hänvisas till länsväg 1051 på västra sidan om Västerdalälven.

Överfarter över Spjutmodammen, Blybergsdammen och Väsadammen är helt avstängda på grund av reparation.

Vasaloppet, 5 mars

Under Vasaloppet är fordonstrafik på Vasaloppsvägen till stora delar enkelriktad. Tillåten färdriktning är från Sälen till Mora. Det är inte tillåtet att färdas:

 • Länsväg 1024, Evertsberg till Fiskarheden, kl. 07.00–15.00.
 • Länsväg 1025, Oxberg till Evertsberg, kl. 08.00–16.00.

Trafik till Sälen måste vara i Fiskarheden senast kl. 07.00. Detta innebär att resande måste ha passerat Evertsberg senast kl. 06.30.

Överfarter över Spjutmodammen, Blybergsdammen och Väsadammen är helt avstängda på grund av reparation.

Vägavstängningar Sälen

Följande vägar är avstängda för all fordonstrafik:

 • 26/2 och 27/2 är riksväg 66 stängd för genomfartstrafik mellan Sälen och Transtrand, kl. 05.00–09.00.
 • 3/3 är riksväg 66 stängd för genomfartstrafik mellan Sälen och Transtrand, kl. 06.00–9.15.
 • 3/3 är riksväg 66 stängd för genomfartstrafik mellan Sälen och Transtrand, kl. 19.45–20.15.
 • 5/3 är riksväg 66 stängd för genomfartstrafik mellan Sälen och Transtrand, kl. 04.30–09.30.
Trafikinformation Mora
 • Fredsgatan (Badstugatan–Prostgatan). Förbud att stanna och parkera 23/2 kl. 24.00–5/3 kl. 24.00.
 • Prostgatan. Infart förbjuden från Älvgatan 23/2 kl. 23.00–5/3 kl. 24.00.
 • Fredsgatan (Vasagatan–Prostgatan). Fordonstrafik förbjuden 23/2 kl. 24.00–5/3 kl. 24.00.
 • Vasagatan (Zornmuseet–Klockstapeln). Fordonstrafik förbjuden 20/2 kl. 08.00–8/3 kl 24.00.
 • Hamngatan (Moragatan–Vasagatan). Fordonstrafik förbjuden 30/1 kl. 08.00–17/3 kl. 24.00. Gäller inte behörig trafik.
 • Badstugatan och Kaplansgatan (stängd för genomfart vid Vasagatan). Fordonstrafik förbjuden 20/2 kl. 08.00–8/3 kl. 08.00.
 • Vasagatan och Björnramsgatan. Fordonstrafik förbjuden 6/2–10/3.
 • Fredsgatan (Björnramsgatan–Prostgatan). Fordonstrafik förbjuden 23/2 kl. 24.00–5/3 kl. 24.00. Gäller inte behörig trafik.
 • Standgatan–Vasagatan. Öppet för genomfart senast 20/2–tidigast 8/3.

Trafikinformation Mora (pdf)

Kollektivtrafik och samåkning

Genom att använda kollektivtrafiken eller samåka kan vi tillsammans förbättra trafiksituationen under arrangemanget.

Rekommenderad väg till och från fjällen via riksväg 66
 • Trafik till och från Sälenfjällen hänvisas via Rörbäcksnäs, Torgås, Lv 1047 och Lima Lv 1049.
 • Alternativ väg från Sälenfjällen välj Lv 1051 mot Transtrand.
  – sedan Rv 66 över Malung–Ludvika–Västerås.
  – trafik mot södra Sverige tar Rv 66 över Malung sedan E45 mot Göteborg.
 • Trafikanter till Sälen från Mälardalen väljer Djurås E16 mot Malung och sedan Rv 66 mot Sälen.
 • Trafikanter till och från Idre, Särna och Härjedalen kör via Stöten väg 1054, 1053, Torgås Lv 1047 och Lima 1049.
 • Trafikanter till och från Trysil väljer väg genom Värmland, Stöllet väg 62 (mot E45). Alt. väg 1047 via Rörbäcksnäs, Torgås.
 • Trafikanter från Mora till Sälenfjällen väljer väg E45 mot Malung, ta av mot Venjan/Limedsforsen, sedan mot Sälen Rv 66.
Alternativ väg mellan Mora och Sälen under hela Vasaloppets vintervecka

Kör väg E45 mot Malung, ta av mot Venjan/Limedsforsen länsväg 1040, sedan mot Sälen riksväg 66.

 

Tänk på att vara utvilad innan du sätter dig vid ratten. Kör försiktigt!

Vasaloppet, Polisen, Trafikverket och Teknik- och servicenämnden i Mora kommun

Parkering

Rekommendationer för dig som följer deltagare med bil

Många anhöriga och vänner vill följa utvalda deltagare på plats. Det är ofta mycket trafik på vägarna under våra lopp så tänk på att vara ute i god tid. En bra tumregel är att lägga på en timme på din resplan. Samåk gärna!

Mellan Sälen och Mora finns sju officiella Vasaloppskontroller. Vid kontrollerna ber vi dig att vara uppmärksam samt att följa skyltning och våra parkeringsvakters instruktioner.

Öppet Spår söndag, Öppet Spår måndag och Vasaloppet
Rekommenderade stopp längs vägen är Mångsbodarna, Evertsberg och Oxberg alternativt Hökberg. Väljer du att stanna vid kontrollen i Hökberg kan det bli svårt att hinna till målgången då trafiksituationen kan vara ansträngd i centrala Mora.

Stafettvasan
Rekommenderade stopp längs vägen är Risberg och Evertsberg.

Vasaloppet 30, Tjejvasan och Vasaloppet 45
Rekommenderat stopp är kontrollen i Hökberg, men det kan bli svårt att hinna till målgången då trafiksituationen kan vara ansträngd i centrala Mora. Från Hökberg tar du dig sedan till målet i Mora.

Parkeringar

Här hittar du information om parkering under Vasaloppets arrangemang. Vissa av parkeringarna är avgiftsbelagda. Avgiften är 40 kronor och betalas via Swish.

Startområde Sälen
Här finns parkering på ett flertal ställen. Följ skyltar och parkeringsvakternas anvisningar så hittar du bästa platsen.

Översiktskarta – Startplats Sälen (pdf)

 

Startområde Oxberg
Här finns parkering på ett flertal ställen. Följ skyltar och parkeringsvakternas anvisningar så hittar du bästa platsen.
Översiktskarta – Startplats Oxberg (pdf)

 

Kontroll Smågan
Här finns inga parkeringsmöjligheter. Publik och medföljande kan inte besöka denna kontroll.

Kontrollerna Mångsbodarna, Risberg, Evertsberg, Oxberg och Hökberg
Här är parkeringsmöjligheterna begränsade. Följ skyltar och parkeringsvakternas anvisningar så hittar du bästa platsen.

Kontroll Eldris
Här finns inga parkeringsmöjligheter. Publik och medföljande kan inte besöka denna kontroll.

Centrala Mora
I Mora och dess närområde finns gott om parkeringsplatser. Följ anvisningarna på plats. Parkering för bussar finns vid Tingsnäs, sydost om Vasaloppsmålet.

Vasaloppet 30, Tjejvasan, Ungdomsvasan, Öppet Spår, Vasaloppet 45, Stafettvasan, Vasaloppet 10
Översiktskarta – Målområdet Mora – Vasaloppet 30, Tjejvasan, Ungdomsvasan, Öppet Spår, Vasaloppet 45, Stafettvasan, Vasaloppet 10 (pdf)

Nattvasan
Översiktskarta – Målområdet Mora – Nattvasan (pdf)

Vasaloppet
Översiktskarta – Målområdet Mora – Vasaloppet (pdf)

Husvagn och husbil

Här hittar du information om parkering för husbil och husvagn under Vasaloppets arrangemang.

Sälen
Vasaloppsstarten i Berga by

Husbil och husvagn tillåts parkera på anvisade platser på parkeringarna vid Vasaloppsstartens bilparkering – följ skyltning. Parkering nattetid får endast ske på särskilt anvisade platser. Övrig parkering inom tävlingsområdet vid Vasaloppsstarten nattetid är förbjuden. Felparkering kan innebära bärgning från platsen.

Under vinterns arrangemang finns tre uppställningsplatser tillgängliga i närheten av startplatsen i Sälen.

N 61° 6′ 37.55” E 13° 17′ 43.32”
Se på karta

Tjärnhedens IP

På Tjärnhedens IP, 600 meter norr om Vasaloppsstarten, erbjuder Sälens IF ställplatser utan el. Där finns tillgång till dusch och toalett. Det är inte möjligt att tömma latrin eller gråvatten.

Kostnaden är 250 kr per natt, och betalas direkt vid ankomst via Swish 123 322 05 06. Pengarna går till Sälens IF:s barn- och ungdomsverksamhet. Ange meddelande: Ställplats + fordonets registreringsnummer. Betalningar kontrolleras löpande.

Platserna går inte att förboka. Vid frågor, kontakta Sälens IF:s kansli på 0280-59 30 60.

N 61°06’58.8″ E 13°17’41.7″
Se på karta

Oxberg
Startplatsen i Oxberg

Husbil och husvagn tillåts parkera på anvisad plats på bilparkeringen vid startplatsen i Oxberg – följ skyltning. Det finns ingen tillgång till el eller vatten vid parkeringsplatsen.

N 61°07’27.3″ E 14°10’36.7″
Se på karta

Mora
Vasaliden

Husbil och husvagn tillåts parkera på anvisade platser på bilparkeringen vid Vasaliden. Följ skyltning. Det finns ingen tillgång till el eller vatten vid parkeringsplatsen. Från Vasaliden till målområdet i Mora finns en markerad gångväg. Avståndet är cirka 1300 meter.

N 61°00’57.8″ E 14°32’42.0″
Se på karta