Så gör du med ombytes- och överdragskläder

Lagen ansvarar själva för transport av ombytes- och överdragskläder.

Så här går starten till

Gemensam start kl. 08.00.

Översiktskarta – Startplats Sälen – Vasaloppsstarten (pdf)