Respekt i spåret

Det ska vara njutbart för alla att delta i våra lopp, därför är det viktigt att alla visar hänsyn. Det är mycket aktivitet i spåret när flera löplopp avgörs samtidigt. Med en blandning av motionärer och elit blir det extra viktigt med god samverkan löpare emellan. Grundregeln är: Håll till höger, spring om till vänster!

Hur det fungerar vid växlingarna

Tidtagningschipet fungerar som en stafettpinne. Det bärs som ett handledsband, och lämnas vid växlingskontrollerna över till deltagaren på nästa sträcka. Lämna växlingsfållan snabbt efter växling. Endast förvarnade lag får vara i växelområdet.

I samband med Vasastafettens växlingszoner finns det två fållor. Du väljer då fållan som är märkt med Vasastafetten.

Banbeskrivning

Banans underlag består av allt från asfalt, grusväg till mindre stigar. Vissa tekniska partier finns främst i banans inledning. Kuperingen är måttlig under banans första halva, och flack de sista 19 kilometerna.

Sträcka Distans Beskrivning Stigning
1. Start Sälen–Smågan 11,2 km Efter starten går spåret på fin skogsväg längs Västerdalälven, korsar landsvägen och fortsätter på skogsväg med grusinslag, cirka 3 kilometer upp till Vasaloppets högsta punkt. Därifrån på en slingrande och bitvis stenig stig längs Vasaloppsleden i några kilometer. De sista 2 kilometerna in mot kontrollen i Smågan består av grusväg.
2. Smågan–Mångsbodarna 14,3 km Slingrande terrängstig med inslag av spånglöpning över myrar i 10 km. Grusväg 4,5 kilometer i början och på slutet. 51 m
3. Mångsbodarna–Risberg 10,8 km Lätt utför i blockstensterräng på slingrande och bitvis stenig stig i 4,5 kilometer till Tennäng. Därefter tuff löpning på bark och grus uppför slakmotan till Risbergs fäbod, med avslutande kilometern på fin stig utför i fäbodmiljö. (Vasaloppsspår och Vasaloppsled)
4. Risberg–Evertsberg 12,4 km Kuperad skogsterräng, varav 7 kilometer längs slingrande cykelstig på grus. De vackra Evertsbergssjöarna passeras. (Vasaloppsspår och Vasaloppsled)
5. Evertsberg–Oxberg 15 km Första delen lätt utför till Vasslan, sedan några tuffa stigningar med bland annat Lundbäcksbacken upp till Oxberg. Fin fäbodmiljö då Axi Kvarn och Björnarvet passeras. Hårt underlag mest på grus, men även asfalt och lite stig. (Vasaloppsspår och Vasaloppsled) 115 m
6. Oxberg–Gopshus 4,5 km Lätt kuperad terräng i Vasaloppsspår med några slakmotor upp till Gopshusbergets slalombacke. Mest grusunderlag, samt två avsnitt gräs över åkermark. (Vasaloppsspår) 33 m
7. Gopshus–Hökberg 4,7 km Slät fin skogsväg med gruspartier, lätt utför i början och svagt uppför andra halvan. (Vasaloppsspår) 43 m
8. Hökberg–Läde 4,7 km Slät fin skogsväg med grusinslag. Utför en kilometer i början och sedan flack terräng med ett par mindre uppförsbackar. (Vasaloppsspår)
9. Läde–Eldris 5,5 km Slät fin skogsväg i flack terräng, med några svaga motlut bland annat när Krångåsens fäbod passeras.
10. Eldris–Mål Mora 8,9 km Lättlöpt skogsväg och stig med flack kupering förbi Mora skidstadion, Prästholmen, genom campingen, över Auklandbron till upploppet och målet. (Vasaloppsspår)
Banmarkering

Banan är markerad med orangefärgade snitslar, kompletterade med röda pilskyltar. Snitslarna är utsatta så att du ska se nästa.

Service vid Vasaloppskontrollerna

  • Det finns vätska vid starten, vid varje växlingskontroll, vid målet samt cirka var femte kilometer längs banan. Vad som serveras var hittar du på den detaljerade loppkartan.
  • Toaletter finns vid samtliga växlingskontroller samt på startplatsen och i målområdet.
  • Sjukvårdspersonal finns vid växlingskontrollerna Smågan, Mångsbodarna, Risberg, Evertsberg, Oxberg, Hökberg och Eldris samt på startplatsen och i målområdet.

Detaljerad loppkarta (pdf)
Innehållsförteckning livsmedel (pdf)

Omstart

Av säkerhets- och tidsskäl sker en omstart vid växlingskontrollen i Evertsberg. Lag som då ännu inte har växlat får göra en gemensam omstart, efter godkännande av kontrollchefen. Tid meddelas av speaker.

Av samma skäl kan gemensam omstart ske även vid övriga växlingskontroller. Efter omstarten fortsätter laget loppet och får ett slutresultat.

Kontroll Omstart
Evertsberg cirka kl. 13.00

Om du tvingas bryta

Om du bryter loppet måste du uppsöka sjukvårdspersonalen vid närmaste kontroll. De tar hand om ditt chip, rapporterar brytningen och ordnar transport till målet i Mora. Räddnings- och sjukvårdstjänstens funktionärer har rätt att ta deltagare av banan om skäl föreligger.

Om en deltagare i laget bryter loppet får laget göra en omstart vid nästa växlingskontroll. Laget får inget slutresultat, men de fullföljande deltagarna får sträcktider.

Målet stänger

Målet i Mora stänger cirka klockan 20.30.