Seedning har vi för att skapa bättre rytm och säkerhet i loppen, så att deltagare ska få åka med jämbördiga utifrån varje persons egen kapacitet. När deltagare startar i det led den hör hemma blir tempot jämnare och antalet omkörningar färre, vilket minskar olycksrisken.

Seedning i Tjejvasan

I Tjejvasan kan du seeda dig till led 1B och 2 i tävlingsklass, samt till led 3 och 4 i motionsklass. Seedningen baseras på dina tidigare resultat i något av våra skidlopp (se tabell nedan) eller på resultat från seedningsgrundande lopp. Dina resultat från Vasaloppets skidlopp och övriga seedningslopp är giltiga två år bakåt i tiden. Om du inte seedar dig kommer du att tilldelas startled efter anmälningsdatum.

Så går det till

Har du tidigare resultat från våra skidlopp sker seedningen automatiskt. För övriga lopp måste du själv skicka in dina resultat. Skicka ditt Vasa-id, namn, tid, och vilket lopp du åkt till seedning@vasaloppet.se.

Vi kan garantera att du blir seedad om du skickar in dina seedningsuppgifter till oss senast två veckor före loppet. Efter det kan vi inte garantera att vi hinner med. Kontrollera därför om seedning skett innan du kommer på plats. Har seedning inte skett tar du med dig resultatlistan från det lopp du vill seeda dig från och gör seedningen på plats vid våra tävlingsexpeditioner.

Öppettider Vasaloppets tävlingsadministration >

Seedningsgrundande lopp

Seedningsgrundande lopp till Tjejvasan är Tjejvasan, Vasaloppet 30, Öppet Spår måndag 30, Öppet Spår, Vasaloppet, Öppet Spår måndag 45 och Vasaloppet 45, samt lopp som uppfyller vissa kriterier.

Kriterier för seedningslopp till Tjejvasan:

  • loppet ska vara sanktionerat av Svenska Skidförbundet
  • loppet ska vara minst 15 km
  • loppet ska gå i klassisk stil.

Längst ner på sidan finns kommande seedningslopp listade. En fullständig lista över alla seedningslopp hittar du i vår kalender. Filtrera på Seedningslopp och Skidlopp och tidigare datum för att se samtliga lopp.

kalender >

Resultat från Tjejvasan är seedningsgrundande till Vasaloppet.

Seedningstabell

Seedningstabell från våra skidlopp från vintern 2023 och 2024.
Observera att alla tider är maxtider.

Lopp Led 1B Led 2 Led 3 Led 4
Vasaloppet 2023 7.30 8.30 8.45 13.00
Vasaloppet 2024 8.00 9.00 9.30 13.30
Öppet Spår söndag och måndag 2023 7.00 7.20 8.45 13.00
Öppet Spår söndag och måndag 90 2024 7.30 8.00 9.00 13.00
Vasaloppet 45 2023 3.00 3.20 4.00 8.00
Vasaloppet 45 och Öppet Spår måndag 45 2024 3.00 3.20 4.00 12.30
Tjejvasan och Vasaloppet 30 2023 1.58 2.15 2.50 3.05
Tjejvasan, Vasaloppet 30 och Öppet Spår måndag 30 2024 1.58 2.15 2.55 3.10

Tävlingsklass

Deltagare i tävlingsklass måste vara medlem i en svensk skidförening som är ansluten till Svenska Skidförbundet. Internationell deltagare behöver inte vara medlem i någon förening, utan representerar automatiskt sitt land.

Elitled

För att få starta i elitledet krävs godkänd FIS-kod för aktuell säsong. Dessutom måste något av följande kriterier uppfyllas:

  • 150 FIS-punkter eller lägre
  • placering 1–5 från förra årets Tjejvasan
  • placering 1–3 i totalställningen i Svenska långloppscupen, gällande säsong
  • placering 1–5 i totalställningen i Ski Classics.

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att bedöma seedningskriterier för etablerade långloppsåkare som deltar i Ski Classics, och som inte har uppnådda FIS-punkter, samt andra landslagsåkare (junior och senior) i vintersporter där längdskidåkning ingår som moment.

 

Eget spår
För att få starta i eget spår i elitledet krävs placering 1–3 från Tjejvasan föregående år. Övriga spår fylls på med deltagare som har lägst FIS-punkter i stigande skala, samt åkare med meriter från Ski Classics eller Svenska långloppscupen. Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att plocka in ”wild cards”.

Led 1A

För att få starta i led 1A krävs godkänd FIS-kod för aktuell säsong, och 150 FIS-punkter eller högre.

Led 1B och 2

För att seedas till led 1B och 2 krävs maxtider från seedningslopp enligt tabellen. För tider från våra skidlopp, se tabell under Seedningstabell.

Led Maxtid 15 km 20 km
1B 4 min/km 1.00 1.20
2 4,5 min/km 1.08 1.30

Exempel: Åker du ett seedningslopp som är 15 km på 68 minuter (1.08) är kilometertiden 4,5 minuter per kilometer. Uppfyller du det kan du seeda sig till led 2.

Motionsklass

Startled 3–17 är motionsklass. För seednings till led 3 och 4 krävs maxtider från seedningslopp enligt tabellen. För tider från våra skidlopp, se tabell under Seedningstabell.

Led Maxtid 15 km 20 km
3 5,5 min/km 1.23 1.50
4 6 min/km 1.30 2.00