Seedning har vi för att skapa bättre rytm och säkerhet i loppen, så att deltagare ska få åka med jämbördiga utifrån varje persons egen kapacitet. När deltagare startar i det led den hör hemma i så blir tempot jämnare och antalet omkörningar färre vilket minskar olycksrisken.

Seedning i Vasaloppet

I Vasaloppet kan man seeda sig till led Elit–9. Seedningen baseras på dina tidigare resultat i något av våra lopp eller på resultat från seedningsgrundande lopp. Saknar du tidigare resultat startar du i led 10. Fullföljer du ett seedningslopp så seedas du till minst led 9.

En fullständig lista över alla seedningslopp hittar du i vår kalender. Filtrera på Seedningslopp och Skidlopp och tidigare datum för att se samtliga lopp.

Kalender >

Så går det till

Har du tidigare resultat från Vasaloppet, Öppet Spår söndag, Öppet Spår måndag 90, Öppet Spår måndag 45, Vasaloppet 45 eller Tjejvasan sker seedningen automatiskt.

Dina resultat från Vasaloppets lopp och övriga seedningslopp är giltiga tre år bakåt i tiden. Vi kan garantera att du blir seedad om du skickar in dina seedningsuppgifter till oss senast tre veckor före loppet. Efter det kan vi inte garantera att vi hinner med. Kontrollera därför om seedning skett innan du kommer på plats. Har seedning inte skett tar du med dig resultatlistan från det lopp du vill seeda dig från och gör det på plats.

Resultat från lopp de senaste tre åren medför nedflyttning ett led per år. Exempel: Har du ett resultat från ett lopp du åkt ett år som ger startled 7 till Vasaloppet samma år så kan man använda det resultatet för seedning även nästkommande år. Men då ger det i stället startled 8, då resultatet är ett år gammalt. Två år gammalt resultat ger två led bakåt.

I våra seedningstabeller kan du se hur långt ditt resultat räcker.

Seedningstabeller >

Elitled

För att få starta i elitledet krävs att någon av följande punkter är uppfylld:

  • Placering 1–150 från förra årets Vasalopp
  • Seedning från externa seedningslopp under aktuell säsong.

Uppfyller du någon av dessa punkter krävs även godkänd FIS-kod för säsongen.

Automatisk seedning från seedningslopp

För Vasaloppet erbjuder vi automatisk seedning från seedningslopp. Det innebär att du inte behöver skicka dina resultat till oss. Vid en automatisk seedning blir du aldrig seedad till ett sämre led än det du har.

Seedning sker veckan efter loppet, och går att se på Mina sidor. Om du inte blivit seedad efter en vecka kan du skicka oss ditt resultat. Skicka då ett mejl till seedning@vasaloppet.se med följande uppgifter: loppets namn, ditt namn, ditt Vasa-id och din tid.

Ange ditt Vasa-id

Ditt Vasa-id är en personlig kod som är kopplad till din profil, och till din deltagarhistorik hos oss. Du får ditt Vasa-id när du har skapar ett konto i samband med anmälan, och du hittar det under Mina uppgifter när du loggat in på Mina sidor. När du anmäler dig till ett seedningslopp anger du ditt Vasa-id för att bli seedad automatiskt utifrån ditt resultat.

Utländska seedningslopp

Har du åkt ett seedningslopp utanför Sverige behöver du meddela oss. Skicka då ett mejl till seedning@vasaloppet.se med följande uppgifter: loppets namn, ditt namn, ditt Vasa-id och din tid.

Mina sidor >
Kontakta kundtjänst >