I tabellerna kan du utläsa vad resultatet från ditt seedningslopp motsvarar för startled i Vasaloppet. Senast under onsdagen efter varje lopp publiceras en uppdaterad tabell.

Seedningstabeller inför Vasaloppet 2025

Vasaloppets vintervecka 2024 inför Vasaloppet 2025 (uppdaterad 2024-04-23)
Svenska seedningslopp 2024 inför Vasaloppet 2024 (uppdaterad 2024-02-28)
Utländska seedningslopp 2024 inför Vasaloppet 2024 (uppdaterad 2024-02-28)
Vårlopp 2024 inför Vasaloppet 2025 (uppdaterad 2024-05-13)