Senast under onsdagen efter varje lopp publiceras en uppdaterad tabell som visar vilka startled resultaten innebär i Vasaloppet.

Tiderna i seedningstabellen är maxtider för respektive startled.
Observera: Står det 1.55 i tabellen är det 1.55.00 som gäller.

Seedningstabeller till 2024

Lopp 2024

Svenska seedningslopp 2024 inför Vasaloppet 2024 (uppdaterad 2024-02-20)
Utländska seedningslopp 2024 inför Vasaloppet 2024 (uppdaterad 2024-02-20)

Lopp 2023

Vasaloppets vintervecka 2023 inför Vasaloppet 2024 (uppdaterad 2024-02-06)
Vårlopp 2023 inför Vasaloppet 2024 (uppdaterad 2024-02-06)
Rullskidslopp 2023 inför Vasaloppet 2024 (uppdaterad 2023-10-05)

 

För arrangörer

Ifyllt formulär ska skickas till Vasaloppet efter genomfört lopp.

Formulär för arrangörer av seedningslopp (pdf)