Seedning har vi för att skapa bättre rytm och säkerhet i loppen, så att deltagare ska få åka med jämbördiga utifrån varje persons egen kapacitet. När deltagare startar i det led den hör hemma i så blir tempot jämnare och antalet omkörningar färre vilket minskar olycksrisken.

Seedning i Cykelvasan 90, tävlingsklass

Startgrupp 1–4

I Cykelvasan 90 tävlingsklass kan man seeda sig till startgrupp 1–4. Till startgrupp 4 kan man endast seedas ifrån våra egna lopp. Seedningen baseras på dina tidigare resultat i något av våra lopp (se nedan) och är giltiga tre år bakåt i tiden. Seedningen grundar sig även på resultat från andra seedningsgrundande lopp.  Nedan kan du läsa mer om hur det fungerar samt vilka kriterier och lopp som gäller.

Resultat från lopp de senaste tre åren medför nedflyttning med en startgrupp per år.

Exempel: Har du ett resultat från ett lopp du åkt ett år som ger startgrupp 2 till Cykelvasan samma år kan du använda det resultatet för seedning även nästkommande år. Men då ger det i stället startgrupp 3, då resultatet är ett år gammalt. Två år gammalt resultat ger två startgrupper bakåt.

Elitled

Elitcyklister kan seeda sig till Cykelvasans elitled, som står längst fram i startgrupp 1. Det enda seedningsgrundande underlag vi använder oss av till Cykelvasans elitled är:

  • Placering, 1–10, Cykelvasan 90
  • Placering, 1–10, Totalställningen i Långloppscupen efter deltävling 5, Engelbrektsturen
  • Placering, 1–10, Totalställningen i Swe-Cup (landsväg) efter deltävling 5, Nationaldagsloppet

Elitcyklist som är intresserad av att seeda sig till elitledet har hela säsongen fram till Cykelvasan på sig att seeda sig enligt informationen ovan.

Dagarna före loppet görs en lista på vilka som får starta i elitledet. Vid sen anmälan meddelar du tävlingsexpeditionen när du hämtar ut din nummerlapp att du uppfyller dessa kriterier, så lägger vi till dig på listan.

Seedning i Cykelvasan 90, motionsklass

Startgruppsindelningen i motionsklassen bygger på ranking av resultat från tidigare år. Resultat från Cykelvasans lopp är giltiga tre år bakåt i tiden. Startfältet byggs gruppvis framifrån: deltagare med de snabbaste tiderna står i grupp 5, som är motionsklassens första grupp. Deltagare utan tidigare resultat placeras efter anmälningsdatum i grupperna efter de rankade åkarna. De rankade åkarna brukar i regel fylla de första 38 grupperna.

Genom att delta i något seedningsgrundande lopp kan du även i motionsklassen förbättra din startposition. Du kan seeda dig till startgrupperna 8, 12, 16, 20, 24 och 28 i motionsklassen, i mån av plats i dessa startgrupper.

Så går det till

Har du tidigare resultat från våra lopp sker seedningen automatiskt. Deltar du i ett annat lopp måste du själv skicka in dina resultat. Dina resultat från Cykelvasans lopp är giltiga tre år bakåt i tiden. För övriga seedningslopp gäller enbart resultat från de lopp som arrangerats efter den senaste Cykelvasan. Vi kan garantera att du blir seedad om du skickar in dina seedningsuppgifter till oss senast två veckor före loppet. Efter det kan vi inte garantera att vi hinner med. Kontrollera därför om seedning skett innan du kommer på plats. Har seedning inte skett tar du med dig resultatlistan från det lopp du vill seeda dig, och vi seedar dig till rätt led i mån av plats.

Skicka in ett mejl där du anger ditt Vasa-id, namn, tid, och vilket lopp du åkt till seedning@vasaloppet.se.

Seedningsgrundande lopp

Seedningsgrundande lopp är Cykelvasan 90, Cykelvasan Öppet Spår, Cykelvasan 45, de lopp som ingår i svenska Långloppscupen, samt övriga lopp listade i vår kalender under aktivitet seedningslopp och lopptyp cykellopp.

Loppförteckning seedningslopp >

Kriterier tävlingsklass

För att delta i tävlingsklass krävs ett resultat från Cykelvasans lopp (angivna ovan) eller annat seedningsgrundande lopp som är bättre än våra maxtider angivna i tabellen nedan. I tävlingsklass måste deltagare inneha en tävlingslicens samt medlemskap i en godkänd cykelklubb enligt Svenska cykelförbundets regler.

Kriterier motionsklass

För att delta i motionsklass krävs ej tävlingslicens eller medlemskap i cykelklubb. Första startgrupp för motionsklass är grupp 5.

Seeda dig till andra lopp

Cykelvasan 90 är ett seedningslopp till  Birkebeinerrittet och Grenserittet.

birkebeiner.no
grenserittet.com