Sedan 2012 har Vasaloppet sammanställt en särskild faktaguide, som presenterats varje år i januari eller februari.

Faktaguiden 2022 är på 148 sidor och innehåller fakta, rekord, statistik, listor, citat, kuriosa och en mängd annat ur Vasaloppets välfyllda och mångskiftande historia. Faktaguiden riktar sig i första hand till media och dem som berättar om och rapporterar inför och från Vasaloppets olika arrangemang. Men alla som är intresserade av Vasaloppet hittar alltid något intressant eller roligt att läsa i faktaguiden. (Notera att pressläggningsdatum är 2021-12-22.)

Trevlig läsning!

Föregående års faktaguider:

2021 >
2020 >
2019 >