Startplatsen i Oxberg
webcam.vasaloppet.se/oxberg
Startplatsen i Sälen
webcam.vasaloppet.se/salen
Mora skidstadion, Hemus
kamera.mora.se/skidstadion
Kyrktornet i Mora

Kameran är riktad österut mot Vasaloppsmålet
kamera.mora.se/kyrkan

Kyrktornet i Mora

Kameran är riktad västerut mot Prästholmen
kamera.mora.se/kyrkanz