2024-05-24 14:43

Vasaloppsarenan öppen för sommaren 2024 – välkommen ut!

Nu ligger den där, nio mil lång, redo att ta emot sommarens besökare. I Vasaloppsarenan kan du vandra, springa och cykla på klassisk vasaloppsmark i Sveriges längsta naturreservat. På grund av ombyggnation av Vasaloppsvägen påverkas dock tillgängligheten i Vasaloppsarenan mellan Sälen och Oxberg under sommaren 2024. Här presenterar vi var.

I Vasaloppsarenan pågår arbetet året runt. Just nu ligger fokus på Vasaloppets sommarvecka 9–17 augusti 2024 med slyröjning, renovering av spänger och allmän upprustning av cykelbanan och löpspåret.

Sedan mitten på maj är Vasaloppsarenan öppen för vandring och löpning. Den 90 kilometer långa Vasaloppsleden följer delvis Vasaloppets bansträckning och här finns gott om fina rastplatser. Totalt finns även nio övernattningsstugor utplacerade på åtta platser längs leden.

På grund av vägarbeten på Vasaloppsvägen är Cykelvasaleden avstängd mellan Tennäng och Evertsberg, cirka 17 km fram till 8 augusti 2024. Denna sträcka kan cyklas på landsvägen men man bör vara medveten om att vägen är under ombyggnation och underlaget består av grus. Vasaloppsleden för vandring berörs inte på denna sträcka.

Längre västerut, mot Mora, vid Axikvarn fram till Björnarvet är Vasaloppsleden avstängd. Här kan vandrarna och löparna ta sig fram på Cykelvasaleden på en sträcka om ca 2 km. Övernattningsstugan vid Axikvarn går fortfarande att nå och använda även i sommar.

Vägarbetena längs Vasaloppsvägen påverkar inte loppsträckningen under Vasaloppets sommarvecka 2024.

KARTA ÖVER AVSTÄNGNINGARNA >

Mer om Vasaloppsarenan >

Kommande arrangemang i Vasaloppsarenan

Vasaloppets sommarvecka 2024 – cykel och löpning

LÄS MER OCH ANMÄL DIG >

Hemmavasan cykel och löpning – var och när du vill

Vasaloppets vintervecka 2025 och det 101:a Vasaloppet – skidor

ANMÄLAN TILL VASALOPPETS VINTERVECKA 2025 >

Våra huvudsponsorer